Nová výzva DiscoverEU na 35 000 bezplatných železničných lístkov pre mladých ľudí s cieľom objavovať Európu sa otvorí v utorok 11. októbra 2022 o 12.00 h. Výzva bude ukončená 25. októbra 2022 o 12.00 h. Výzva je otvorená pre uchádzačov z krajín zapojených do programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Ak chcú mladí ľudia vyhrať cestovný lístok, môžu tak urobiť prihlásením sa na Európskom portáli pre mládež, kde budú musieť odpovedať na niekoľko kvízových otázok. Žiadatelia, ktorí úspešne vyplnia výberový kvíz a narodili sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, budú môcť cestovať po Európe až 30 dní v období od 1. marca 2023 do 29. februára 2024. Tí, ktorí v prvej polovici budúceho roka dosiahnu 18 rokov, sa budú môcť prihlásiť do ďalšieho kola výzvy v marci 2023. Vďaka zvýšenému rozpočtu v rámci Európskeho roka mládeže bude tak v roku 2022 k dispozícii celkovo 70 000 cestovných lístkov. Príjemcovia budú okrem toho naďalej využívať zľavovú kartu s viac ako 40 000 možnosťami zliav v oblasti verejnej dopravy, kultúry, ubytovania, stravovania, športu a iných služieb dostupných v oprávnených krajinách. Takisto sa budú môcť zapojiť do stretnutí DiscoverEU. Ide o iniciatívu spustenú v lete 2022, ktorá pozostáva z jedno- až trojdňového kultúrneho programu vo všetkých krajinách programu Erasmus+.