Európska komisia chce vylepšiť pravidlá regulácie a posilniť zapojenie občanov do celého procesu. Pri tvorbe opatrení a legislatívy je Európska komisia transparentná a počúva svojich občanov a podniky. Konzultačné nástroje spustené tento týždeň dávajú priestor vyjadriť svoj názor aj slovenským občanom a podnikom. Už v rannom štádiu celého procesu sa môžu zapojiť do formovania európskej legislatívy.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.