Komisia oznámila svoj zámer vytvoriť v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 program na podporu reforiem a európsky nástroj stabilizácie investícií. Oba návrhy sú súčasťou širšieho programu, ktorého cieľom je prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe a využívanie rozpočtu EÚ na posilnenie výkonnosti a odolnosti našich vzájomne prepojených hospodárstiev.Program na podporu reforiem  – celkový rozpočet 25 miliárd EUR určený na podporu prioritných  reforiem.

Európsky nástroj stabilizácie investícií pomôže stabilizovať úrovne verejných investícií a uľahčí rýchle oživenie hospodárstva vtedy, keď v členských štátoch eurozóny a členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na európskom mechanizme výmenných kurzov (ERM II), dôjde k hospodárskym otrasom. Tento nástroj bude dopĺňať existujúce vnútroštátne automatické stabilizátory. Umožní rýchlo zmobilizovať úvery až do výšky 30 miliárd EUR.