Od dnešného dňa (12.10. 2018) sa v celej Európe objaví nový zjednotený súbor označení palív. Nové značky poskytnú vodičom lepšie informácie o vhodnosti palív pre ich vozidlá bez ohľadu na to, kde v EÚ sa pohybujú. Pomôžu im tiež, aby načerpali správne palivo a ozrejmia im vplyv výberu paliva na životné prostredie. Táto iniciatíva sa uskutočňuje na základe článku 7 smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá z októbra 2014 a v súlade s Akčným plánom týkajúcim sa infraštruktúry pre alternatívne palivá, ktorý Komisia oznámila v novembri 2017. Stanovuje sa v ňom niekoľko podporných opatrení na urýchlenie zavedenia infraštruktúry, zvýšenie investícií a zlepšenie prijatia zo strany spotrebiteľov. Zároveň dopĺňa návrhy Junckerovej Komisie v rámci stratégie „Európa v pohybe“ pre čistú, bezpečnú a prepojenú mobilitu.