Vstupujú do platnosti pravidlá na lepšiu ochranu pred rastlinnými škodcami, plne sa začnú uplatňovať od 13. decembra 2019.
Ničiví škodcovia rastlín môžu mať rôzne formy – vírusy, baktérie, hmyz, huby atď. Dôležité je zaviesť čo najúčinnejšie opatrenia aby sa škodcovia nedostali na územie EÚ.
Na úrovni EÚ existujú spoločné pravidlá týkajúce sa výroby, inšpekcie, odberu vzoriek, testovania, dovozu, pohybu a certifikácie rastlinného materiálu, ako aj oznamovania, odhaľovania alebo eradikáce škodcov, ktorých môže hostiť rastlinný materiál. Je to dôležité preto, aby sa zabezpečila rovnakú úroveň fytosanitárnej ochrany v celej Únii a rovnaké podmienky pre výrobcov a obchodníkov.
Nové nariadenie sa zameriava najmä na predchádzanie vstupu alebo rozšíreniu škodcov rastlín na území EÚ a to tak, že stanovuje podrobné pravidlá včasného odhalenia a eradikácie karanténnych škodcov, ak sa vyskytnú na území EÚ.