Eurospravodaj – November 2020 PDF NA STIAHNUTIE

JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA

Živenie hospodárstva sa očakáva v rokoch 2021 a 2022

 Hospodárska činnosť v Európe utrpela v prvej polovici roka v dôsledku pandémie koronavírusu závažný šok. V treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu boli postupne zrušené. Tento trend však narušila druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej krajiny zavádzajú nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom obmedziť jeho šírenie. Európska komisia revidovala prognózu aj pre Slovensko. Očakáva sa, že pandémia COVID-19 vtlačí hospodárstvo Slovenska do hlbokej a širokej recesie v roku 2020. Investície, súkromná spotreba a čistý vývoz sa výrazne znížili. Oživenie vo všetkých zložkách sa očakáva v rokoch 2021 a 2022. Očakáva sa, že verejné financie sa dostanú v roku 2020 do značného deficitu, va to v dôsledku straty príjmov a značných fiškálnych podporných opatrení, ktoré sa zavádzajú na zmiernenie sociálno-ekonomických vplyvov pandémie, ale s oživením hospodárstva ….