Eurospravodaj – 11 2022

 

EURÓPSKY PARLAMENT MÁ 70 ROKOV: “HLAS OBČANOV A DEMOKRATICKÉ HODNOTY”

Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždenia
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1952, predchodcu Európskeho parlamentu. Predsedníčka
Parlamentu, Roberta Metsola, otvorila slávnosť a zdôraznila, že počas 70 rokov od prvého zasadnutia Spoločného
zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) v roku 1952 “Zhromaždenie rástlo od sily k sile.”
Taktiež uviedla: “Európsky parlament sa stal jediným priamo voleným, viacjazyčným a mnohostranným
nadnárodným parlamentom na svete. Jeho 705 priamo volených členov je vyjadrením európskej verejnej
mienky