Centrum Europe Direct Poprad praje všetkým jeho kooperačným partnerom v roku 2017 pevné zdravie a mnoho úspešných rozvojových projektov