Komisár pre obchod Phil Hogan predstavil zástupcom občianskej spoločnosti svoj úmysel zvyšovať záväzky Európskej komisie v oblasti transparentnosti, a to systematickým podávaním správ o práci všetkých výborov zriadených na základe európskych obchodných dohôd. „EÚ je už v oblasti obchodnej politiky najtransparentnejšou verejnou autoritou na svete a my by sme chceli urobiť ešte viac. Preto som hrdý na to, že môžem oznámiť nový súbor záväzkov na zvýšenie úsilia v oblasti transparentnosti. Tým sa ďalej posilní naše vedúce postavenie vo svete v súvislosti s formovaním transparentnej a inkluzívnej obchodnej politiky,“ uviedol Hogan. Nový balík opatrení zahŕňa aj uverejnenie rozhodnutí Komisie, ktorým sa členské štáty oprávňujú na vedenie dvojstranných investičných rokovaní, súhrnných záznamov zo zasadnutí Výboru pre nástroje na ochranu obchodu a odporúčaní Komisie pre rokovacie smernice pre preferenčný aj nepreferenčný obchod. Záväzky, ktoré spadajú do balíka transparentnosti, nadobudli účinnosť v utorok 18. februára a od tohto dňa sa budú uplatňovať na príslušné dokumenty.