Komisia otvorila nové kolo prihlášok do súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2023. Ceny za rok 2023 budú udelené 15 víťazom vo forme finančnej odmeny do výšky 30 000 EUR ako aj komunikačného balíčka, ktorý im pomôže ďalej rozvíjať a propagovať ich projekty a koncepcie. V kontexte Európskeho roka zručností bude v tomto ročníku okruh zameraný na vzdelávanie a učenie sa. Po prvý raz budú v súťaži vítané aj projekty a koncepcie na západnom Balkáne. Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa budú udeľovať osobitné ceny osobám do 30 rokov. Výzva je otvorená do 31. januára 2023, 19.00 hod. SEČ. Vítaní sú uchádzači všetkých štátnych príslušností a pôvodov, ak sa ich koncepcie a projekty realizujú v EÚ alebo na západnom Balkáne. Prihlášky by mali predkladať prostredníctvom oficiálnej webovej stránky venovanej cenám Nového európskeho Bauhausu. Ceny za rok 2023 budú udelené existujúcim projektom ako aj koncepciám, ktoré vypracovali mladé talenty, a to v štyroch kategóriách: obnovenie spojenia s prírodou, znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti, uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú, potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.