Komisia dnes otvára prihlášky o Cenu Nového európskeho Bauhausu (NEB) za rok 2024. V rámci cien NEB sa za rok 2024 udelí 20 príkladných inovačných projektov a koncepcií, ktoré predstavujú udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť. Tento rok po prvýkrát privítame žiadosti o projekty a koncepcie na Ukrajine.Ďalším novým prvkom tohto roka je zameranie na projekty a koncepcie z regiónov EÚ, ktoré čelia sociálno-ekonomickým problémom alebo výzvam v rámci digitálnej a zelenej transformácie. Ceny za rok 2024 budú udelené 20 víťazom, ktorí dostanú ceny do výšky 30 000 €, ako aj komunikačný balík, ktorý im pomôže ďalej rozvíjať a propagovať ich projekty a koncepcie. Víťazi budú oznámení počas festivalu Nového európskeho Bauhausu, ktorý sa uskutoční od 17. do 21. apríla v Bruseli na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré organizuje Komisia.