Európska komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii  uverejnila dva nové prieskumy Eurobarometra, ktoré skúmajú postoje a skúsenosti občanov a firiem s korupciou. Výsledky ukazujú, že zatiaľ čo je korupcia považovaná na menej rozšírenú ako v predchádzajúcom prieskume, 68% Európanov si stále myslí, že v ich krajine je korupcia rozšírená a 37% firiem vníma korupciu ako problém pre ich biznis. Z prieskumu tiež vyplýva, že väčšina Slovákov považuje korupciu za akceptovateľnú. Európska komisia sa od roku 2015 systematicky snaží predstavovať opatrenia na boj proti korupcii, napríklad cez nové pravidlá na ochranu finančných záujmov EÚ proti podvodom sprísnením administratívnych a kriminálnych postupov alebo aj cez zriadenie Európskej prokuratúry.

Slovenské čísla: 55% firiem, ktoré podnikajú na Slovensku, vidia korupciu ako problém pre svoje podnikanie, až 86% firiem na Slovensku považuje korupciu za rozšírenú, 81% firiem, ktoré podnikajú na Slovensku, si myslí, že medzi biznisom a politikou sú úzke vzťahy, ktoré vedú ku korupcii, 7% Slovákov si myslí, že je úplne akceptovateľné, ak urobia protislužbu v prípade, že chcú niečo vybaviť od verejnej správy alebo verejnej služby. 46% Slovákov si myslí, že je to niekedy akceptovateľné, 3% Slovákov je presvedčených, že ak chcú niečo od verejnej správy alebo verejnej služby, je úplne akceptovateľné dávať dary. 40% Slovákov si myslí, že je to niekedy akceptovateľné, 2% Slovákov si myslia, že je úplne akceptovateľné, ak v prípade, že chcú niečo vybaviť od verejnej správy alebo verejnej služby ponúknu peniaze. 22% Slovákov si myslí, že je to niekedy akceptovateľné.