Komisia úspešne otestovala nový program podpory mobility umelcov a odborníkov v oblasti kultúry. Pilotný projekt i-Portunus financovaný z programu EÚ – Kreatívna Európa je konkrétnym výsledkom Novej európskej stratégie pre kultúru (2018). Vďaka rozpočtu 1 milión eur bolo v roku 2019 z projektu i-Portunus finančne podporených 343 umelcov a profesionálov z 36 krajín pôsobiacich v oblasti múzických alebo výtvarných umení, čo im poskytlo možnosť pracovať 15 až 85 dní v zahraničí.

Od apríla do septembra 2019 umelci a odborníci v oblasti kultúry predložili viac ako 3 200 žiadostí o podporu. Spätná väzba od účastníkov a kultúrnych sektorov je veľmi pozitívna. i-Portunus mal najväčší úspech u mladých a začínajúcich umelcov.

V roku 2020 Komisia do 2 podobných pilotných projektov investuje ďalších 1,5 milióna eur. Výsledky a odporúčania zo všetkých pilotných projektov potom budú základom pre trvalé opatrenia navrhnuté v rámci budúceho programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027.

i-Portunus je krátkodobý pilotný projekt, ktorý bol vybraný a financovaný z programu EÚ Kreatívna Európa a ktorý podporuje európsku kultúru a audiovizuálne sektory.

Do programu mobility umelcov sa úspešne zapojili aj slovenskí umelci: Alica Minarova (o jej mobilite v Grécku) a Mária Júdová (o jej mobilite v Českej republike