EÚ a Thajsko oznámili obnovenie rokovaní o dohode o voľnom obchode, ktorej jadrom bude udržateľnosť. Cieľom dohody o voľnom obchode bude podporiť obchod a investície vďaka vyriešeniu širokého spektra otázok, ako je napríklad prístup na trh pre tovary, služby, investície a verejné obstarávanie; rýchle a účinné sanitárne a fytosanitárne postupy; ochrana práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení a odstránenie prekážok digitálneho obchodu a obchodu s energiou a surovinami, čím sa podporí digitálna a zelená transformácia. EÚ a Thajsko už majú stabilné obchodné vzťahy s jasným potenciálom pre ešte užšie vzťahy: • obchod s tovarom dosiahol v roku 2022 hodnotu viac ako 42 miliárd eur; • obchod so službami mal v roku 2020 hodnotu viac ako 8 miliárd eur; • EÚ je štvrtým najväčším obchodným partnerom Thajska; • Thajsko má druhú najväčšiu ekonomiku v regióne ASEAN; • Únia je tretím najväčším investorom v Thajsku, predstavuje približne 10 % celkových priamych zahraničných investícií v krajine, a je druhým najväčším cieľom thajských priamych zahraničných investícií, ktorých podiel dosahuje 14 % z celkových thajských priamych zahraničných investícií.