Spoločné systémy colných úľav Európskej únie majú pozitívny vplyv na hospodárstva rozvojových krajín, vyplýva to zo spoločnej správy Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Obchod je hnacím motorom rastu,  zároveň však prispieva k podpore ľudských a pracovných práv, dobrej správy vecí verejných a zásad trvalo udržateľného rozvoja. Odkedy sa v roku 2014 začal uplatňovať tzv. systém všeobecných colných preferencií (VSP), vývoz do EÚ z krajín, ktoré využívajú výhody týchto znížených colných sadzieb, sa zvýšil takmer o štvrtinu na 63 miliárd EUR ročne. Najviac profitovali najmenej rozvinuté krajiny: ich vývoz do EÚ sa zvýšil takmer o 40 % a v roku 2016 dosiahol objem 23,5 mld. EUR.