V uplynulých takmer dvoch rokoch politický a sociálny život v Európe výrazne zasiahol bezprecedentný prílev utečencov z vojnou zmietaných alebo nedostatočne rozvinutých krajín do Európskej únie. Zabezpečiť potraviny a prístrešie pre masy utečencov, ktorí sa dostali do EÚ, oboznámiť ich s novou realitou a kultúrnymi rozdielmi a pomôcť im postupne sa začleniť do spoločnosti, to bola a stále je veľká výzva, ktorú dokážu príslušné členské štáty zvládnuť len vďaka spontánnej a širokej podpore občanov a občianskej spoločnosti vo všeobecnosti. Európsky hospodársky a sociálny výbor ocení organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov za výnimočné iniciatívy v oblasti migrácie a pomoci utečencom. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena pre najviac 5 víťazov. Prihlášky možno podávať do 9. septembra 2016.