Európska komisia navrhuje aktualizované pravidlá v oblasti ochrany detí pri cezhraničných rodinných sporoch. Vychádzajú z posúdenia existujúcich pravidiel a ich cieľom je odstrániť zistené nedostatky čo sa týka rodičovských práv a povinností pri starostlivosti o dieťa, styku s dieťaťom a s únosov detí.
Vďaka novým pravidlám by sa mali urýchliť súdne a správne konania, ale najmä sa zaistí, aby sa vždy zohľadnil záujem dieťaťa.
Hlavné body:
Účinnejšie postupy na riešenie cezhraničných prípadov únosu detí rodičmi
Záruka, že dieťa bude vypočuté
Rýchly výkon rozhodnutí v iných členských štátoch
Zlepšenie spolupráce medzi orgánmi členských štátov
V prípade, že sa rodiny dostanú do sporu, alebo že dôjde k rozchodu medzinárodných párov, zohráva kľúčovú úlohu cezhraničná justičná spolupráca, na základe ktorej sa deťom musí poskytnúť bezpečné právne prostredie, v ktorom budú udržiavať vzťahy s oboma rodičmi (a poručníkmi) žijúcimi často v rôznych európskych krajinách.
Tieto nové pravidlá pomôžu rodinám a deťom. Napríklad v prípade konania o návrate dieťaťa budú mať rodičia k dispozícii jasnejšie pravidlá a budú vyzvaní k tomu, aby sa zapojili do mediácie, ktorá im ušetrí náklady spojené s riešením cezhraničných sporov