Európska komisia navrhla nariadenie o bezpečnosti hračiek, ktorým sa na základe existujúcich pravidiel aktualizujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo inde. Hračky uvádzané na trh EÚ už patria medzi najbezpečnejšie na svete. Navrhovanými pravidlami sa táto ochrana ešte posilní, najmä pokiaľ ide o ochranu pred škodlivými chemikáliami, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre deti. Ich cieľom je takisto znížiť vysoký počet nebezpečných hračiek, ktoré sa v EÚ stále predávajú, najmä online, čím sa posilnia rovnaké podmienky pre hračky vyrobené v EÚ a dovezené hračky. Zároveň budú pravidlá naďalej zabezpečovať voľný pohyb hračiek v rámci jednotného trhu.