Poslanci EP vyzývajú na koordinovanú stratégiu proti zahraničnému zasahovaniu a manipulácii s informáciami s cieľom chrániť voľby do Európskeho parlamentu a zvýšiť odolnosť EÚ. V rozprave a následnom hlasovaní vo štvrtok sa očakáva, že poslanci upozornia, že zahraničné zasahovanie, dezinformácie a útoky na demokraciu budú pravdepodobne pokračovať v čoraz väčšom počte a budú sofistikovanejšie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 6. – 9. júna 2024. Správa Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie obsahuje odporúčania pre koordinovanú stratégiu EÚ a zaoberá sa otázkami, ako je zasahovanie do online platforiem, ochrana kritickej infraštruktúry a strategických sektorov, zasahovanie do volebných procesov, skryté financovanie politických činností zo strany zahraničných aktérov a odolnosť voči kybernetickým útokom. Text sa zameriava najmä na ruské a čínske aktivity v EÚ, v krajinách, ktoré žiadajú o vstup do EÚ vrátane západného Balkánu, ako aj na globálnom juhu. Poslanci tiež očakávajú odpovede od Komisie o tom, ako plánuje zabezpečiť, aby existujúce nástroje proti manipulácii s informáciami a nové iniciatívy, ako napríklad balík opatrení na ochranu demokracie, pomohli chrániť integritu volieb v roku 2024. Po hlasovaní usporiada spravodajkyňa Sandra Kalniete (EPP, Lotyšsko) a predseda Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie Raphaël Glucksmann (S&D, Francúzsko) tlačovú konferenciu.