Európska komisia a Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku spolupracujú na informačnej kampani, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o európskych spotrebiteľských právach. Práve v tomto období (pred Vianocami a po nich) totiž vznikajú problematické situácie, kedy si spotrebitelia nevedia poradiť, preto je dobré aby svoje práva poznali a mohli si ich v plnej miere uplatniť.