Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa z 23 členských štátov, Nórska a Islandu (ďalej len „sieť CPC“) zverejnili výsledky preverovania webových stránok maloobchodníkov. Kontrola zahŕňala 399 online obchodov a zamerala sa na tri konkrétne druhy manipulatívnych praktík, ktoré často prinútia spotrebiteľa k výberu, ktorý nemusí byť v jeho najlepšom záujme. Ide o tzv. temné vzorce, ako napríklad: falošné odpočítavanie zostávajúceho času; webové rozhranie vytvorené tak, aby viedlo spotrebiteľa k nákupu, predplatnému alebo iným voľbám; a skryté informácie. Prešetrovanie ukázalo, že: • 42 webových stránok malo falošné odpočítavanie času do konca možnosti nákupu konkrétnych výrobkov. • 54 webových stránok svojím vizuálnym dizajnom alebo voľbou textu smerovalo spotrebiteľa ku konkrétnym rozhodnutiam – od predplatného po drahšie výrobky alebo možnosti doručenia. • Pri 70 webových stránok sa zistilo, že ukrývajú dôležité informácie alebo zhoršujú ich viditeľnosť pre spotrebiteľa. Išlo napríklad o informácie o cene doručenia, o zložení výrobkov alebo dostupnosti lacnejšej možnosti. • Kontrolná akcia sa týkala aj aplikácií k 102 preverovaným webovým stránkam, pričom v 27 aplikáciách bola použitá najmenej jedna z troch kategórií temných vzorcov. Národné orgány teraz budú kontaktovať príslušných obchodníkov, aby zjednali nápravu na svojich webových stránkach. Komisia okrem obchodníkov z tejto kontrolnej akcie kontaktuje aj online obchodníkov identifikovaných v štúdii z roku 2022 o nekalých obchodných praktikách v digitálnom prostredí a požiada ich o nápravu. Ide o širšie úsilie Komisie s cieľom eliminovať temné vzorce a doplniť prácu siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (sieť CPC). Komisia tiež zhromažďuje spätnú väzbu k trom smerniciam týkajúcim sa ochrany spotrebiteľa. Chce zistiť, či tieto predpisy zabezpečujú vysokú úroveň ochrany v digitálnom prostredí. Ide o smernicu o nekalých obchodných praktikách, smernicu o právach spotrebiteľa a smernicu o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Verejná konzultácia je otvorená do 20. februára 2023.