Európsky kontaktný bod VÁS POZÝVA na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov

JÚN 2016 – Komárno, Bratislava, Trenčín
AUGUST 2016 – Dolný Kubín (2.8.), Poprad (4.8), Banská Štiavnica (10.8.) a Košice (16.8.) – v príprave

Informačné semináre budú prednostne zameraný na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.
Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom – zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.