Začiatkom marca sa v Bruseli uskutoční odborné školenie siete 500 centier Europe Direct v EÚ k téme 10 priorít Junckerovej komisie a ich napĺňaniu v roku 2016. Za Slovensko sa školenia zúčastní 5 manažérov centier Europe Direct na Slovensku.