Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek vyzdvihol: "Prognóza pre Slovensko je mimoriadne pozitívna. Slovensko bude mať naďalej silný hospodársky rast. Rast HDP má v tomto roku dosiahnuť 3,4%, v roku 2017 3,2% a v 2018 3,8%. Výbornou správou je aj podstatné znižovanie miery nezamestnanosti. Za rok 2016 dosiahne úroveň 9,7%, v roku 2017 Komisia očakáva, že miera nezamestnanosti dosiahne historicky najnižšiu úroveň z pred krízy v roku 2008, a to 8,7% a v roku 2018 by mala miera nezamestnanosti poklesnúť na 7,5%".