Komisia navrhuje zákon o monitorovaní lesov, ktorým sa odstránia existujúce medzery v informáciách o európskych lesoch a vytvorí sa komplexná vedomostná základňa o lesoch. Lesy sú dôležitým spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity a majú zásadný význam pre prosperujúce vidiecke oblasti a biohospodárstvo. Lepšie monitorovanie umožní prijať opatrenia na zvýšenie odolnosti lesov voči cezhraničným hrozbám, ktoré predstavujú škodcovia, suchá a prírodné požiare, ktoré zhoršuje zmena klímy. Umožní tiež nové obchodné modely, ako je uhlíkové poľnohospodárstvo, a podporí súlad s dohodnutými právnymi predpismi EÚ. V konečnom dôsledku to pomôže posilniť schopnosť lesov plniť ich viaceré environmentálne a sociálno-ekonomické funkcie.