Eurospravodaj – Október 2018 – PDF NA STIAHNUTIE

PRÍPRAVA NA VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2019

Na pozvanie DG COMM sa v ďňoch 11. a 12. októbra 2018 v budove Európskeho parlamentu v Bruseli uskutočnila odborná príprava siete centier EDIC v Európskej únii. Program dvojdňového stretnutia zástupcov Európskeho parlamentu a Európskej komisie so sieťou centier EDIC bol zameraný na komunikačné priority a nástroje kampane k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019. Významnou bola tiež príležitosť pre výmenu skúseností z organizovania rôznych diskusných podujatí medzi členmi siete EDIC.