Eurospravodaj – OKTÓBER 2019 – PDF NA STIAHNUTIE

VÝROČNÉ STRETNUTIE SIETE EUROPE DIRECT V PRAHE

V dňoch 09. – 11.10.2019 sa uskutočnilo v Prahe výročné stretnutie európskej siete centier Europe Direct. Pracovná agenda skupiny viac ako 500 účastníkov z 28 členských krajín Európskej únie bola počas týchto
dní zameraná na budúcnosť EÚ, detailnejšie oboznámenie sa so 6 politickými ambíciami, v duchu ktorých sa bude uskutočňovať činnosť novej Európskej komisie, priority novej Európskej komisie a na aktuálne témy ako napr. boj s klimatickou zmenou a migračná politika EÚ, ovplyvňujúce každodenný život euroobčanov.