Eurospravodaj – Október 2020 PDF NA STIAHNUTIE

PRACOVNÝ PROGRAM KOMISIE NA ROK 2021

Od stratégie k realizácii

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a
prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva, ktoré bude zelenšie
a pripravené na digitálny vek. Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe
naďalej smerovať všetko svoje úsilie na riadenie krízy a zvyšovanie odolnosti európskych hospodárstiev a
spoločností. Komisia sa zameria na zjednodušenie a zníženie zaťaženia, najmä pri uplatňovaní zásady „jeden
za jeden“ a takisto zintenzívni svoju osvetovú činnosť, pričom kľúčovou bude Konferencia o budúcnosti Európy.