Eurospravodaj – 10 2022

 

KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÉ SCHÉMY POMOCI VO VÝŠKE 1,1 MLD. EUR

Budú slúžiť ako pomoc pre podniky zo systému eú na obchodovanie s emisiami na dekarbonizáciu ich
výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci platných v EÚ dve slovenské schémy pomoci
v celkovom objeme vyše 1,1 mld. eur ako pomoc pre podniky zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami
(ETS) na dekarbonizáciu ich výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti. Obe schémy budú
sprístupnené čiastočne v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a sčasti cez modernizačný
fond EÚ. Toto opatrenie má prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, pomôcť so
znižovaním závislosti od dovážaných ruských fosílnych palív a zároveň urýchliť zelenú transformáciu
podľaplánu REPowerEU.