Komisia víta odpovede online platforiem Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo, ktoré súhlasili s prijatím opatrení na zastavenie podvodov a reklám propagujúcich falošné výrobky proti koronavírusu. Spoločnosti nielenže zaviedli konkrétne opatrenia, kam patrí lepšia komunikácia a hlbšia spolupráca s vnútroštátnymi spotrebiteľskými orgánmi, ale podrobne opísali aj opatrenia prijaté na riešenie a predchádzanie zavádzajúcim praktikám a podvodom so spotrebiteľmi. Na základe opatrení majú spoločnosti proaktívne odstraňovať zavádzajúce reklamy a „zázračné produkty“ s nepodloženými informáciami. Posilňuje sa aj automatizované a ľudské monitorovanie obsahu. Niektoré platformy dočasne zakázali predaj alebo reklamu konkrétnych výrobkov, ako sú rúška alebo dezinfekčné prostriedky.