<div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Európska
komisia dnes predložila balík opatrení v oblasti daňovej transparentnosti. Je to
jeden z krokov v rámci plánov <b>bojovať proti unikaniu
daňovým povinnostiam a škodlivej daňovej súťaži v EÚ</b>.&nbsp;
Kľúčovým prvkom je návrh na <b>zavedenie automatickej výmeny informácií o
záväzných daňových stanoviskách medzi členskými štátmi</b>.</font></div><div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Arial CE"><font face="Times New Roman"><font size="3">Podľa
odhadov stojí vyhýbanie sa daňovým povinnostiam právnických osôb členské štáty miliardu eur ročne. Takisto znemožňuje
spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi daňových poplatníkov a spravodlivú
hospodársku súťaž medzi podnikmi. Spoločnosti sa totiž&nbsp; spoliehajú na zložitosť
daňových pravidiel a nedostatočnú spoluprácu medzi členskými štátmi, to </font><font size="3">zneužívajú na presun svojich ziskov a minimalizáciu zdanenia. <font face="Arial"></font></font></font><font face="Arial">
</font></font></div>