<div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Európska komisia dnes prijala balíček opatrení týkajúci sa
lepšej právnej regulácie. Lepšia právna regulácia znamená <b>tvorbu kvalitných a efektívnych právnych predpisov EÚ, ktoré sa
týkajú nás všetkých.</b>&nbsp; Má sa postarať aj o to, aby <b>rozhodnutia boli prijímané na základe kvalitných informácií
a&nbsp;dôkazov</b>. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Navrhované opatrenia
majú:</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><ul style="margin: 0px; padding-left: 36pt;"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">posilniť otvorenosť
a&nbsp;transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">zlepšiť kvalitu nových právnych predpisov (lepšie posúdenia vplynu nových legislatív alebo ich
zmien)
</font><li style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">efektívnejšie preskúmať
existujúce právne predpisy EÚ </font></li></ul><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Calibri CE"><font size="3">Opatrenia bude realizovať Komisia v&nbsp;rámci vlastnej prípravy
a&nbsp;hodnotenia právnych predpisov, ako aj prostredníctvom spolupráce s&nbsp;Európskym parlamentom a&nbsp;Radou. EK začne rokovať s&nbsp;Parlamentom a&nbsp;Radou o&nbsp;novej Medziinštitucionálnej
dohode <font face="Times New Roman">o&nbsp;lepšej tvorbe práva.</font></font></font></div>