Komisia navrhla nové pravidlá, ktoré majú spotrebiteľom pomôcť prijímať informované a udržateľné rozhodnutia pri nákupe mobilných a bezšnúrových telefónov a tabletov podľa existujúceho nariadenia EÚ o energetickom označovaní. Tento nový návrh prichádza v ten istý deň ako schválenie opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, trvanlivosti a jednoduchšej opravy týchto zariadení Európskym parlamentom a Radou v nadväznosti na návrh Komisie z novembra 2022 podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Podľa navrhovaného nariadenia o energetickom označovaní sa na smartfónoch a tabletoch uvádzaných na trh EÚ budú musieť uvádzať informácie o ich energetickej účinnosti, skóre opraviteľnosti, životnosti batérií, ochrane pred prachom a vodou a o odolnosti proti náhodným pádom. Je to po prvýkrát, čo sa od výrobku uvedeného na trh EÚ bude vyžadovať, aby vykazoval index opraviteľnosti. Nariadenie tiež obsahuje pravidlá demontáže a opravy vrátane povinnosti výrobcov sprístupniť kritické náhradné diely opravovniam do 5 – 10 pracovných dní a do 7 rokov po tom, ako sa model výrobku už nebude predávať na trhu EÚ.