Komisia vyhlásila piatu výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy „Európske univerzity“. Účelom je dosiahnuť cieľ európskej stratégie pre univerzity – do polovice roka 2024 najmenej 60 aliancií európskych univerzít, ktoré združujú viac ako 500 univerzít. Výzva sa skončí 6. februára 2024. Táto výzva podporí hlbšiu inštitucionálnu nadnárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Prihlásiť sa môžu nové aliancie. Jednou z dôležitých noviniek plánovaných na tento rok je príležitosť vytvoriť spoločenstvo praxe európskych univerzít na podporu užšej spolupráce. Očakáva sa, že to bude mať vplyv na výmenu výsledkov a osvedčených postupov aliancií medzi sebou aj mimo nich.