Predsedníčka Európskej komisie oznámila vo svojom príhovore 27. mája 2020, že cieľom Komisie je naštartovať hospodárstvo EÚ stimulovaním súkromných investícií. Preto Komisia navrhla nový nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vychádza z existujúceho Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Nástroj má zmobilizovať súkromné zdroje a podporiť životaschopné európske spoločnosti v odvetviach, regiónoch a krajinách, ktoré sú pandémiou koronavírusu najviac ekonomicky postihnuté a funkčný by mohol byť už v tomto roku, s rozpočtom 31 miliárd EUR. Celkovo bude na podporu platobnej schopnosti pre inak zdravé spoločnosti zo všetkých hospodárskych sektorov k dispozícii 300 miliárd EUR, s cieľom pripraviť ich na udržateľnú, digitálnu a odolnú budúcnosť. Komisia zvyšuje aj financie pre InvestEU, hlavný európsky investičný program, na úroveň 15,3 miliárd EUR na mobilizovanie súkromných investícií do projektov v EÚ. Okrem uvedeného sa v rámci Programu InvestEU vytvorí nástroj strategických investícií, schopný generovať investície do výšky 150 miliárd EUR na zvýšenie odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré sú spojené s ekologickým a digitálnym prechodom a kľúčovými hodnotovými reťazcami na vnútornom trhu.