6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

Minifestival európskeho filmu

Minifestival európskeho filmu

Už štrnásty ročník Minifestivalu európskeho filmu, ktorý každoročne prináša do regiónov Slovenska filmy podporené z programu Kreatívna Európa – MEDIA, sa napriek pandemickej situácii tento rok uskutoční v tradičnom májovom termíne. Minifestival sa uskutoční online v...

EÚ pomoc pre Slovensko

EÚ pomoc pre Slovensko

Vďaka spoločnému úsiliu Ministerstva zdravotníctva SR, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Európskej komisie boli 12.05.2020 na Slovensko bezplatne dodané ochranné rúška v počte 54 000 kusov. Budú slúžiť na ochranu zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich v prvej línii...

Cena EÚ za literatúru

Cena EÚ za literatúru

Cena Európskej únie za literatúru sa každoročne udeľuje novým a začínajúcim autorom z celej Európy. Zdôrazňuje bohatstvo súčasnej európskej literatúry ako aj bohaté kultúrne a jazykové dedičstvo Európy. Cena Európskej únie, ktorá bola založená v roku 2009 a podporená...

Ako naštartovať európsky turizmus

Ako naštartovať európsky turizmus

Európska komisia predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu