6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

Prieskum Eurobarometra

Prieskum Eurobarometra

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že občania EÚ vnímajú hospodársku situáciu a kvalitu života vo svojom regióne pozitívne. Viac ako osem z desiatich Európanov (82 %) si myslí, že kvalita...

Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

V utorok 26. marca 2024 sa v čase od 11.00 do 14.00 h. v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave (Palisády 29) uskutoční podujatie Juvenes Translatores. Podujatie otvorí úvodným príhovorom vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír...

Hĺbkové preskúmanie 6 členských štátov

Hĺbkové preskúmanie 6 členských štátov

Komisia uverejnila šesť hĺbkových preskúmaní pre Cyprus, Holandsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko. V správe o mechanizme varovania sa identifikujú členské štáty, v prípade ktorých by sa mali vykonať hĺbkové preskúmania s cieľom posúdiť, či v nich existujú...

Zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilniny

Zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilniny

Európska komisia navrhla zvýšiť clá na dovoz obilnín, olejnín a odvodených produktov z Ruska a Bieloruska do EÚ vrátane pšenice, kukurice a slnečnicovej múčky. Zatiaľ čo tieto clá sú dostatočne vysoké na to, aby potlačili dovoz do EÚ, neovplyvnia vývoz do tretích...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu