6 priorít Komisie na roky 2019 – 2024

Európska zelená dohoda

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí

Presadzovať sociálnu spravodlivosť a prosperitu

Európa pripravená na digitálny vek

Zabezpečenie novej generácie technológií pre ľudí

Podpora európskeho spôsobu života

Chrániť našich občanov a naše hodnoty

Silnejšia Európa vo svete

Posilniť naše zodpovedné globálne líderstvo

Nový impulz pre európsku demokraciu

Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu demokraciu

Najnovšie články

Prehľad výsledkov investícií EÚ

Prehľad výsledkov investícií EÚ

Európske spoločnosti zvýšili investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva a služieb informačných a komunikačných technológií (IKT) napriek celkovo náročnej hospodárskej situácii v roku 2020. Vyplýva to z nového vydania prehľadu výsledkov investícií do...

Erasmus+: úspech v roku 2020

Erasmus+: úspech v roku 2020

Takmer 640 000 osôb získalo v roku 2020 podporu na získanie vzdelávacích skúseností v zahraničí. Vyplýva to z aktuálnej výročnej správy o programe Eurasmus+ za rok 2020. Aj napriek pandémii COVID-19 boli z neho poskytnuté finančné prostriedky...

120 mil. pre Slovensko

120 mil. pre Slovensko

V prvom roku fungovania modernizačného fondu sa ôsmim prijímajúcim krajinám sprístupnilo 898,43 milióna EUR s cieľom pomôcť modernizovať ich energetické systémy, znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a poľnohospodárstve...

Schengen bude odolnejší

Schengen bude odolnejší

Komisia navrhuje zmeniť pravidlá schengenského priestoru, aby získal pevnejšie riadenie. Vďaka cieleným úpravám sa posilní celoúnijná koordinácia a členské štáty budú vedieť lepšie riešiť problémy na spoločných vonkajších hraniciach EÚ, ale aj svojich vnútorných...

Archív

Partneri

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu