V súčasnom programovom období 2014 – 2020 sa z vyčlenených prostriedkov EÚ vo výške vyše 15 miliárd eur plánuje podpora ďalších aktivít a modernizácie v oblasti dopravy, najmä pomocou operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Konkrétne plánované aktivity:

OP Integrovaná infraštruktúra

  • 126 km zrekonštruovaných železničných tratí
  • 104 km novovybudovaných diaľnic a rýchlostných ciest
  • 27 km zmodernizovaných električkových tratí
  • zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave
  • 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich terminálov osobnej dopravy

Integrovaný regionálny operačný program

  • 55 km novovybudovaných ciest
  • 149 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest
  • 108 nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
  • 146 nových úsekov cyklistických komunikácií