Európska komisia každé dva mesiace vydáva hodnotiacu správu o fungovaní núdzového systému premiestňovania (relocation) a presídľovania (resettlement) migrantov. Dnes vyšla v poradí už ôsma a konštatuje pozitívne napredovanie.
Premiestňovanie (relocation)
Za sledované obdobie, tj. od 8.12.2016 bolo premiestnených 3 813 osôb, pričom v decembri bol zaznamenaný zatiaľ ich najvyšší počet za mesiac: 1 926 (z Talianska 764 a z Grécka 1 162).
Celkový počet premiestnení je 11 966: z Talianska 3 200 a z Grécka 8 766. Slovensko premiestnilo v rámci tejto schémy 9 osôb z Grécka a ani jednu z Talianska.