Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, zverejnil pri príležitosti Svetového dňa zdravia, 7. apríla, štatistické údaje o zdraví občanov EÚ.
V priemere, spomedzi všetkých ľudí vo veku od 25 do 64 rokov žijúcich v EÚ, približne tri štvrtiny považujú svoj zdravotný stav za veľmi dobrý alebo dobrý, o niečo menej ako 20% za primeraný a menej než 7% za zlý alebo veľmi zlý.
Vzdelanie sa ukázalo ako dôležitý socioekonomický faktor, ktorý má vplyv na zdravotný stav: zatiaľ čo niečo vyše 60% obyvateľov EÚ vo veku 25-64 rokov s nízkou úrovňou vzdelania považuje svoje zdravie za veľmi dobré alebo dobré, tento pomer sa týkal až 85% ľudí s terciárnym vzdelaním.
Najzdravšie sa cítili občania v Grécku (84,6%), Írsku (84,2%), Švédsku (82,9%), na Cypre (82,7%), Malte (82,6%) a v Holandsku (80,1%). V týchto krajinách to vychádza, že viac ako 8 z 10 obyvateľov vo veku od 25 do 64 rokov považovalo svoje zdravie za veľmi dobré alebo dobré.
Za zlé alebo veľmi zlé považovali svoje zdravie v Chorvátsku (13,4%), Maďarsku (11,4%) a Portugalsku (11,3%). Na Slovensku sa cíti zdravo 71.8% ľudí a nezdravo 7.8%.
V členských štátoch EÚ vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia úroveň vzdelania, tým je vyšší podiel obyvateľov cítiacich sa zdravo.