Európska komisia prijala svoj pracovný program na rok 2020, v ktorom stanovuje opatrenia, ktoré príjme v roku 2020. Ich cieľom je politické usmernenia predsedníčky Ursuly von der Leyenovej na hmatateľné výhody pre európskych občanov, podniky a spoločnosť. Tento prvý pracovný program novej Komisie motivuje potreba využiť príležitosti, ktoré so sebou prinesie dvojitá transformácia – ekologická a digitálna. V roku 2020 začne Európska komisia meniť šesť hlavných ambícií predsedníčky von der Leyenovej na konkrétne iniciatívy, na ktorých bude Komisia spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi a ďalšími partnermi.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: „Premeniť naše ambície na skutočnosť možno len tímovým úsilím všetkých inštitúcií, členských štátov a kľúčových partnerov. Do pracovného programu Komisie sa preto premietli aj hlavné priority Európskeho parlamentu a Európskej rady. Navyše po prvýkrát máme integrované poznatky o dlhodobých trendoch, ktoré formujú naše hospodárstva a spoločnosti. Pri práci na perspektívnych politikách, ktoré budú rozhodne odpovedať na potreby všetkých Európanov a posilnia geopolitickú pozíciu našej Únie, nám strategický výhľad poslúži ako kompas.“