Počet nocí, ktoré na Slovensku strávili domáci aj zahraniční turisti v roku 2019 stúpol o 12,6 %. S počtom 15,188,140 turistických nocí sa nachádzame na 20. mieste, spomedzi krajín EÚ však zaznamenávame najväčší medziročný nárast. Medziročne stúpol počet nocí strávených v krajine rezidentami o 15,1 %. Rovnakým tempom sa zmenil aj medziročný nárast počtu nocí, ktoré na Slovensku strávili zahraniční turisti. Títo sa na Slovensku zdržali o 8,4 % viac nocí, ako v predošlom roku.

Najnavštevovanejšími krajinami v rámci EÚ ostávajú Španielsko (469 miliónov nocí), Francúzsko (446 miliónov nocí) a Nemecko (436 miliónov). Podľa prvotných odhadov Eurostatu, mohol počet nocí strávených v turistických ubytovacích zariadeniach v EÚ v roku 2019 presiahnuť 3,2 miliardy, čo je o 2,4 % viac ako v roku 2018. Od roku 2009 sa počet nocí neustále zvyšuje.