V roku 2015 dosiahol podiel energie získanej z obnoviteľných zdrojov 16,7 percenta na hrubej konečnej spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2004 (8,5 percenta), teda prvým rokom, pre ktorý sú dostupné údaje.  V porovnaní s predošlým rokom zároveň narástol podiel obnoviteľných zdrojov až v 22  z 28 členských štátov, vrátane Slovenska.

Cieľom na rok 2020 pre EÚ, definovaný v stratégii Európa 2020, je pritom dosiahnuť 20-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie.

V rámci členských štátov zaznamenalo zďaleka najvyšší podiel Švédsko, kde energia z obnoviteľných zdrojov tvorila až 53,9 percentný podiel na hrubej konečnej spotrebe energie, nasledovali Fínsko (39,3 percenta), Lotyšsko (37,6 percenta), Rakúsko (33 percent) a Dánsko (30,8 percenta). Naopak, najnižší podiel obnoviteľných zdrojov bol zaznamenaný v Luxembursku a na Malte (oba 5 percent), v Holandsku (5,8 percenta), Belgicku (7,9 percent) a vo Veľkej Británii (8,2 percent). Na Slovensku predstavoval tento podiel 12,9 percenta.