Dnes došlo k podpisu prvých dvoch zmlúv o poskytnutí záruk pre malé a stredné podniky medzi Európskym investičným fondom (EIF) a Československou obchodnou bankou (ČSOB). Podpisovania týchto zmlúv sa zúčastnil aj slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.
Prvá podpísaná zmluva sa týka záruk z programu COSME a umožní ČSOB v nasledujúcich troch rokoch poskytnúť úvery v objeme 100 miliónov eur pre viac ako 5800 malých a stredných podnikov na Slovensku. Druhá podpísaná zmluva, o zapojení sa do programu InnovFin, umožní ČSOB poskytovať inovatívnym podnikom na Slovensku počas nasledujúcich 2 rokov úvery so zárukami EIF, podporené z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.