Komisia oficiálne oznámila výsledky výberového procesu v rámci iniciatívy MSCA4Ukraine, ktorá podporuje vysídlených výskumníkov z Ukrajiny. 13 doktorandov a 111 postdoktorandských výskumných pracovníkov z Ukrajiny bude môcť pokračovať vo svojej práci v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Vybraných výskumných pracovníkov budú hostiť akademické i neakademické organizácie v 21 krajinách, z ktorých väčšina sídli v Nemecku, Českej republike a vo Francúzsku. Budú pracovať na špičkových projektoch vo všetkých vedeckých disciplínach. Väčšina vybraných výskumných návrhov sa týka oblastí biologických vied (25,8 %), spoločenských a humanitných vied (21,8 %) a chémie (17,7 %). Dĺžka udelených štipendií sa pohybuje v rozmedzí od ôsmich mesiacov do dvoch rokov, pričom väčšina uchádzačov získala dvojročné štipendium. Výskumníci zároveň dostanú príležitosti na kariérny rast, ako aj odbornú prípravu so zameraním na rozvoj kľúčových prierezových zručností a kompetencií súvisiacich s výskumom.