Dvanásť konzorcií spravodajských organizácií dostalo od EÚ celkovú podporu vo výške 14 miliónov EUR na cezhraničné projekty, ktoré majú posilniť spravodajstvo a spravodajské média v najbližších dvoch rokoch. Investigatívna žurnalistika, komunitné médiá, žurnalistika v posunkovej reči, podcasty a mládežnícka žurnalistika patria medzi témy projektov dvanástich víťazných konzorcií rozmiestnených po celej EÚ a ďalších krajinách zapojených do programu Kreatívna Európa. Aktivity financovaných projektov budú zahŕňať vývoj spoločných obchodných a redakčných štandardov, testovanie nových typov redakcií a nových formátov, školiace programy a cezhraničné produkcie. Príjemcovia projektov pracujú s úplnou redakčnou nezávislosťou. Slovenskí partneri sa podieľajú na cezhraničných projektoch Newaves (Collaborative Alliance for Radio Recovery and Boost of Community News Media in Low-density Territories) a TEFI (The Eastern Frontier Initiative). Tieto projekty boli vybrané po druhej výzve na predkladanie návrhov na žurnalistické partnerstvá v rámci programu Kreatívna Európa v roku 2022. Každý rok sa v rámci tejto iniciatívy zverejňuje nová výzva na novinárske partnerstvá, ktorej cieľom je podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami spravodajských médií v celej Európe. Prvá z výziev z roku 2021, v hodnote 8 miliónov EUR, bola dokončená a vyústila do siedmich vybraných projektov. Tretia a posledná výzva na predkladanie návrhov na novinárske partnerstvá v hodnote 10 miliónov EUR bola zverejnená v decembri 2022 a v súčasnosti sa hodnotí, pričom sa očakáva, že vybrané projekty začnú v roku 2024.