Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci – môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a Európskej únii v tejto oblasti zverili koordináciu (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov (Európska agentúra pre lieky) a, samozrejme, vnútorný trh.

Komisia dnes vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ a na zabezpečenie hraničných priechodov so „zeleným jazdným pruhom“.  Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu ochorenie COVID-19, o odolnosti siete a zdieľaní anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a predpovedanie šírenia vírusu, ktoré by bolo v súlade s GDPR. Európska komisia schválila štátnu pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko.