Z prostriedkov programu EÚ pre výskum a inováciu Horizon 2020 bude podporených 257 malých a stredných podnikov (MSP) z 31 krajín. V rámci nástroja pre MSP ide o podporu v celkovej výške €12.65 miliónov. Medzi vybranými projektmi je aj jeden slovenský. Podporu vo výške 50 000 Eur získa nitrianska spoločnosť  Velaworks na ďalšie využitie  patentovanej environmentálne vhodnej technológie COSMOS Fenix.