Komisia uverejnila novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Kreatívna Európa s názvom „Partnerstvá v oblasti žurnalistiky “, v ktorej sa vyčlení celkovo 11 miliónov eur na dve samostatné akcie: na jednej strane financovanie cezhraničnej spolupráce medzi spravodajskými médiami a na druhej strane vytvorenie programov dotácií pre médiá, ktoré priamo prispievajú k demokracii. Lehota na podávanie žiadostí je otvorená do 14. februára 2024.