Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií. Podpora bude potrebná aj na hromadné testovanie, zdravotnícky výskum, zavedenie nových spôsobov liečby a na výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ. EÚ navrhuje využiť všetky zostávajúce finančné prostriedky z tohtoročného rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť reagovať na potreby európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Na riadenie krízy v oblasti verejného zdravia a zabezpečenie dôležitého vybavenia a dodávok sa vloží do nástroja núdzovej pomoci suma 3 miliardy EUR a 300 miliónov EUR z tejto sumy sa pridelí na program RescEU, určeného na podporu spoločných zásob vybavenia.